Network Menu

Välkommen till SWEA Mallorca

SWEA BlommanBåde du som är ny på ön och du som är bosatt här sedan en tid och vill utöka ditt kontaktnät är varmt välkommen!

Alla svensktalande kvinnor som bor på Mallorca är hjärtligt välkomna som medlemmar i SWEA.Vi har nätverksträffar,  föredrag, studiebesök och utflykter. Vi går på konstutställningar, konserter, teatrar och muséer, och värnar så klart om alla de svenska traditionella högtiderna.

Vi är även i uppstart av SWEA Professional med nätverksträffar och SWE Art med aktivt konstutbyte.
SWEA erbjuder ett fantastiskt internationellt nätverk. SWEA International har idag ca 7 500 medlemmar i 73 lokalavdelningar i 34 länder på 5 kontinenter.
Kom med du också och ta del av allt detta och vara med att utveckla SWEA vidare.
Britt Marie Batle,  ordförande
   Har du frågor, tankar och idéer så kontakta mig gärnaBritt Marie Batle (1)    
   mallorca(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org