Network Menu

2017 års 3 SWEA Stipendiater och årets Svenska Kvinna – ÅSK

Årets 3 SWEA Stipendiater och hedersutnämningen till årets Svenska Kvinna ÅSK fick sina stipendium på Sverigedagen som i år hölls i Helsingborg. Utdelningen skedde inne i Kommunalfullmäktigesalen på Helsingborgs pampiga rådhus.

2017 Års Svenska Kvinna är Nikoo Bazsefidpay, född i Iran och kommen till Sverige som 13-åring. Grundare och ordförande i Tandläkare utan gränser år 2008., Klinisk Handledare i käkkirurgi på Karolinska Institutet samt tandläkare i försvarsmakten dessutom ung och vacker.

Tandläkare utan gränser ger många människor i fattiga länder chansen att få tandvård och lära sig något om tandhygien. Att bli vald till ÅSK ger bara ära inga pengar.

SIGRID PASKELLS STIPENDIUM I SCENKONSTER

gick i år till vad jag tror är den yngsta stipendiaten någonsin, 16 åriga Agnes Rosendahl, dansös vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm. Drömmar om att dansa på världsscener har nog många hyst. Drömma är gratis, men att nå dit är mer än hårt arbete Agnes kombinerar dansen med studier vid Adolf Fredriks Musikskola.

Meriter för att tilldelas stipendiet finns det gott om. Deltagande i flera tävlingar samt medverkan i uppsättningarna till Raymonda, Nötknäpparen och Svansjön vid Kungliga Operan. Tredje pris i stora Daladansen  och i år första pris. Sist men inte minst guldmedalj i franska danstävlingen Concour Grasse. Stipendiepengarna är vikta för studier i  Köpenhamn vid Kungliga Danska Balettskolan. En dag kommer vi kanske få äran att se henne som prima ballerina och kunna säga hon fick 10.000 US $ i stipendium av SWEA.

FÖR FORSKNING I SVENSKA SPRÅKET, LITTERATUREN OCH SAMHÄLLET.

Ian Giles, doktorand i skandinaviska studier vid Edingburghs universitet fick stipendiet på 10.000 US $ för sin avhandling ”tracing the Transmissions of Scandinavian Literature to the United Kingdom 1917 -2017” alltså under det sista seklet. Juryns motivering är att hans avhandling studerar översättningsaktiviteten från ett sociokulturelt perspektiv och kommer genom fallstudier av utvaldas verk att lägga fram användbara metoder för översättning av litteratur både för översättningsbranschen och förlagen, den bidrar också till större förståelse av den skandinaviska litteraturens egenart

Nämnas bör att hans svenska var utsökt, engelsmän brukar inte ha det lätt att tala ett annat språk.

AGNETA OCH GUNNAR NILSSONS STIPENDIUM FÖR INTERKULTURELLA RELATIONER

gick 2017 till Elin Marakatt, samisk kulturanalytiker och renskötare.Hon har djupa rötter och en gedigen bakgrund  i samisk  kulturhistoria. Elis arbete kommer att gå ut på att kartlägga hur Sverige och Norges politik och även konflikter länderna emellan när det gäller hur gränsöverskridande renskötsel har påverkat samernas levnadssätt, villkor och den traditionella renskötseln från 50-talet och fram till idag.

Projektet fokuserare på länders olika uppfattning av samernas urgamla rättigheter och hur detta påverkar deras framtid, samt söka en lösning på konflikten när det gäller gränsöverskridande renskötsel.

Studien görs i samarbete med Kulturvitenskapelig seksjon, Tromsö Museum och resultatet ska förhoppningsfullt bidraga till ökad kännedom om den samiska kulturen och dess historia.

Hennes samiska dräkt som hon gjort själv var otroligt vacker.