Network Menu

SWEA Mallorca stipendier 2017

För innevarande år  2017 kommer SWEA Mallorca dela ut 1.000 euros.

Svenska Skolan och Svenska Kyrkan, båda på Mallorca tilldelas stipendier enligt följande:

SWEA Mallorca ger ett stipendium på 600 euros till Svenska Skolan på Mallorca att användas till undervisning i det svenska språket för svenskättade barn (svenska föräldrar, far-och morföräldrar som inte är elever i skolan).

I SWEA pågår ett projekt som handlar om BUS, Barn Utomlands och Svenska språket. Projektet drivs för att hjälpa föräldrar utanför Sverige med att föra vidare svenskan till sina barn och stötta barnens flerspråkighet. Projektet utbildar och inspirerar föräldrar genom webbinarier, språkmöten och en artikelserie i SWEA-tidningen FORUM.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

SWEA Mallorca ger Svenska Kyrkan 400 euros att användas till en årsprenumeration på M Magasin (kostar 849 SEK + frakt). Ev överskott används till inköp av svenska filmer att visas i kyrkan i samarbete med SWEA.

En representant från vardera Svenska Skolan och Svenska Kyrkan inbjuds till SWEAs 25-årsjubileum där stipendierna kommer att överlämnas av SWEA Mallorcas ordförande Britt-Marie Batle.

————————————

Inför 2018 kommer SWEA Mallorca verka för att undersöka förutsättningarna för att skapa ett bestående forum för/mellan svenska studenter på Malorcas Universitet (UIB) och befintliga organisationer med svensk anknytning på Mallorca, tex Svenska Kyrkan, Svenska Skolan, Mallorcanyheter, Mallorca Nytt, SWEA, Munskänkarna etc för att befrämja ett ömsesidigt utbyte och samtidigt ge stöd till svenska sudenter.

Mottagare av stipendium skall vara lämplig student på universitetet som då ska undersöka dessa förutsättningar.