Network Menu

Förändring i svenska språket

Välkommen till Helena Englund Hjalmarssons föredrag om förändringar i svenska språket.

Vi ses den 23 maj kl 18.30 i Svenska Kyrkan

HELENA ENGLUND HJALMARSSON är skribent och språkkonsult. Helena har arbetat i över 20 år med att undervisa myndighetstjänstemän och andravuxna i hur man skriver modern och begripligsvenska. Idag bor Helena på Mallorca, har skri-
vit flera böcker om språk och skrivande samt ärgästskribent på Mallorcanyheter. Helena gör även tillsammans med Catharina Grundström en pod om vardagslivet på Mallorca. Språk är det klurigas-te och roligaste som finns, säger Helena.

Vi avslutar med en lätt måltid.

PRIS 8€ för SWEA-medlem/
11€ för icke SWEA-medlem.

ANMÄLAN till sweamallorca.anml(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.comSENAST DEN 17 MAJ.

Alla är välkomna!