Network Menu

Välkommen till SWEA Mallorca

Både du som är ny på ön och du som är bosatt här sedan en tid och vill utöka ditt kontaktnät är varmt välkommen!

Alla svensktalande kvinnor som bor på Mallorca är hjärtligt välkomna som medlemmar i SWEA.

Vi har nätverksträffar, mingelkvällar, föredrag, vandringar och middagar. Vi går på konstutställningar, konserter, teatrar och muséer och värnar så klart om alla de svenska traditionella högtiderna. Vi välkomnar alltid nya förslag och idéer för aktiviteter.

SWEA erbjuder ett fantastiskt internationellt nätverk. SWEA International har idag ca 7 000 medlemmar i 74 lokalavdelningar i 33 länder på 5 kontinenter.

Kom med du också och ta del av allt detta och var med om att utveckla SWEA vidare!

Har du frågor, tankar och idéer så kontakta oss gärna.